Để cảm ơn sự cố gắng của toàn thể nhân viên Viphar Group trong suốt 1 năm làm việc. Vừa qua, Công  ty Viphar đã tổ chức Chương trình DU LỊCH NGHỈ DƯỠNG – KẾT NỐI YÊU THƯƠNG vào ngày 28 – 30/07/2022 tại Blue Shell Resort (Mũi Né, Phan Thiết, Bình Thuận). Chương trình bao gồm: Team building và đốt lửa trại bên cạnh các hoạt động tham quan , ăn uống, nghỉ ngơi.

Xem thêm hình ảnh tại Album Viphar

Du lịch nghỉ dưỡng Kết nối Yêu thương 07/2022    Du lịch nghỉ dưỡng Kết nối Yêu thương 07/2022    Du lịch nghỉ dưỡng Kết nối Yêu thương 07/2022

Du lịch nghỉ dưỡng Kết nối Yêu thương 07/2022    Du lịch nghỉ dưỡng Kết nối Yêu thương 07/2022

Du lịch nghỉ dưỡng Kết nối Yêu thương 07/2022    Du lịch nghỉ dưỡng Kết nối Yêu thương 07/2022

Du lịch nghỉ dưỡng Kết nối Yêu thương 07/2022    Du lịch nghỉ dưỡng Kết nối Yêu thương 07/2022

Du lịch nghỉ dưỡng Kết nối Yêu thương 07/2022

Nguồn: Viphar Group